Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 16/19 sprawa w toku
Data wpływu do TK 28 czerwiec 2019
Data wpływu do STK 09 lipiec 2019
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • art. 24a oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w zw. z art. 13b
   • art. 24a w zw. z art. 13b i art. 15c
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 2
     • art. 32 ust. 1 i 2
      • art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3
      Stan na: 17-09-2021
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej