Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 45/12
Data wpływu do TK 03 sierpień 2012
Data wpływu do STK 22 październik 2012
Sprawa dołączona do K 43/12
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 17. 12. 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • art. 24 ust. 1, 1a i 1b
   • art. 27
    • art. 183 ust. 5
    • Ustawa z dnia 20. 06. 1985r. o prokuraturze
     • art. 24 pkt 11
      • art. 62a ust. 3
       • art. 62a ust. 4 i 4a
       • Ustawa z dnia 23. 11. 2002r. o Sądzie Najwyższym
        • art. 30 par. 2 pkt 1 oraz par. 3
         • art. 30 par. 4
         • Ustawa z dnia 20. 12. 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
          • art. 19 ust. 1 , ust. 1a i 1b
           • art. 19 ust. 2a
            • art. 19a
            • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
             • art. 10 ust. 5
             • Ustawa z dnia 27. 07. 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
              • art. 69 par. 1 i 1a
               • art. 69 par. 2a
               Wzorce
               • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
                • art. 18
                 • art. 2
                  • art. 20
                   • art. 23
                    • art. 32
                     • art. 33
                      • art. 67
                      Stan na: 30-11-2021
                      Exception '' occured!
                      Message:
                      StackTrace:
                      Twoja sesja wygasła!
                      Twoja sesja wygasła
                      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej