Proszę czekać trwa pobieranie danych
Rodzaj orzeczenia Postanowienie o nadaniu biegu
Data 16 grudnia 2022
Miejsce publikacji
OTK ZU B/2023, poz. 18
Skład
SędziaFunkcja
Michał Warciński
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [28 KB]
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2022 r. sygn. akt Ts 41/22
Komparycja
Tenor
postanawia
Uzasadnienie
- uzasadnienie prawne
Rodzaj orzeczenia Postanowienie o nadaniu biegu
Data 16 grudnia 2022
Miejsce publikacji
OTK ZU B/2023, poz. 18
Skład
SędziaFunkcja
Michał Warciński

18/B/2023

POSTANOWIENIE
z dnia 16 grudnia 2022 r.
Sygn. akt Ts 41/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński,
po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej […] S.A. o zbadanie zgodności:
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1375) „w zakresie, w jakim uniemożliwia równoległe prowadzenie działalności leczniczej oraz działalności związanej z obrotem produktami leczniczymi”, z art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
postanawia:
nadać skardze konstytucyjnej dalszy bieg.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393; dalej: u.o.t.p.TK) skarga konstytucyjna podlega wstępnemu rozpoznaniu.
Po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej […] S.A. (Ts 41/22) Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że spełnia ona przesłanki nadania jej dalszego biegu (art. 61 u.o.t.p.TK).
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej