Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 13/21 sprawa w toku
Data wpływu do TK 11 październik 2021
Data wpływu do STK 05 listopad 2021
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - uczestnik postępowania
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 2. 03. 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • art. 15zzs[1]
   • art. 15zzs[1] ust. 1 i 2
    • art. 15zzs[1] ust. 1 pkt 4
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 182
      • art. 2
       • art. 31 ust. 3
        • art. 45
        Stan na: 16-05-2022
        Exception '' occured!
        Message:
        StackTrace:
        Twoja sesja wygasła!
        Twoja sesja wygasła
        musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej