Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 9/17
Data wpływu do TK 03 lipiec 2017
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - wnioskodawca
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks karny wykonawczy
  • art. 15 par. 1
  • Ustawa z dnia 17. 11. 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
   • art. 390 par. 1
    • art. 398[17] par. 1
    • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks postępowania karnego
     • art. 17 par. 1
      • art. 441 par. 1 i 2
      • Ustawa z dnia 24. 08. 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
       • art. 5 par. 1
       • Ustawa z dnia 23. 11. 2002r. o Sądzie Najwyższym
        • art. 59
         • art. 60
          • art. 61 par. 1 i 2
           • art. 62
           • Ustawa z dnia 30. 08. 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
            • art. 15 par. 1 pkt 2 i 3
             • art. 187 par. 1
              • art. 264
               • art. 267
                • art. 269
                • Ustawa z dnia 25. 07. 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
                 • art. 3 par. 2
                 Wzorce
                 • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
                  • art. 139 zd. 1
                   • art. 7 w zw. z art. 2
                    • art. 8
                    Rodzaj orzeczenia Wyrok
                    Data 17 lipca 2018
                    Dotyczy Wykładnia pojęć konstytucyjnych dokonywana przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej oraz akt łaski jako negatywna przesłanka powodująca niedopuszczalność prowadzenia: postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania karnego wykonawczego
                    Miejsce publikacji
                    OTK ZU A/2018, poz. 48
                    Dz.U. z 2018 r. poz. 1387 z dnia 19 lipca 2018 r. ISAP RCL
                    Stan na: 27-01-2022
                    Exception '' occured!
                    Message:
                    StackTrace:
                    Twoja sesja wygasła!
                    Twoja sesja wygasła
                    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej