Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 14/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 września 2018 r.
Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
K 9/17
Wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.
Wykładnia pojęć konstytucyjnych dokonywana przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej oraz akt łaski jako negatywna przesłanka powodująca niedopuszczalność prowadzenia: postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania karnego wykonawczego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Andrzej Zielonacki
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 22/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 maja 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
SK 8/14
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Ochrona informacji niejawnych .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
K 24/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 maja 2018 r.
Zasady wyrażania zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej dotyczącej innego przestępstwa lub innej osoby niż objęte sądowym zarządzeniem kontroli.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 27/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 52/16
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Dochodzenie należności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński(S)
K 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska(S)
K 15/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2018 r.
Zróżnicowanie uprawnień lekarzy do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 20/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 lutego 2018 r.
Gry hazardowe; odpowiedzialność karna za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
SK 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Michał Warciński
SK 10/16
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
U 1/14
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
P 5/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 20/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Michał Warciński
P 13/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
SK 4/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 31/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej