Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 15/17
Wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.
Prawo budowlane.
SK 74/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 stycznia 2021 r.
Obciążenie odwołującego kosztami postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
SK 46/19
Wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.
Obligatoryjny nakaz orzekania dożywotniego pozbawienia prawa prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wypadku popełnienia przestępstw wymienionych w zaskarżonym przepisie .
SK 26/16
Wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.
Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności.
P 8/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 grudnia 2020 r.
SK 14/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 grudnia 2020 r.
Uprzywilejowanie ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego; ograniczenie praw ubezpieczonych niezatrudnionych w tym dniu.
SK 80/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2020 r.
P 77/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2020 r.
SK 9/16
Wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zbieg prawa do emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych z prawem do emerytury lub renty albo uposażenia w stanie spoczynku przewidzianych w odrębnych przepisach.
SK 12/20
Wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.
Pozostawienie poza kontrolą sądowoadministracyjną braku rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego.
SK 27/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 grudnia 2020 r.
SK 9/17
Wyrok z dnia 2 grudnia 2020 r.
Opłata stała od skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
K 5/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 grudnia 2020 r.
P 6/19
Wyrok z dnia 1 grudnia 2020 r.
Zmiana przepisów regulujących opłaty komornicze.
SK 52/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2020 r.
SK 5/20
Wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.
Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu.
SK 102/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 października 2020 r.
K 1/20
Wyrok z dnia 22 października 2020 r.
Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.
K 5/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
K 6/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
K 9/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
K 11/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
K 12/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
K 7/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
K 8/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 października 2020 r.
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej