Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 9/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lipca 2020 r.
K 4/19
Wyrok z dnia 22 lipca 2020 r.
P 23/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lipca 2020 r.
SK 15/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 lipca 2020 r.
P 19/19
Wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.
Redakcja przepisu przewidującego odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze publicznej.
P 107/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 lipca 2020 r.
SK 64/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 lipca 2020 r.
SK 26/19
Wyrok z dnia 17 czerwca 2020 r.
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu spółki z o.o. w części przeznaczonej i wydatkowanej na ochronę zdrowia.
SK 27/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 czerwca 2020 r.
SK 38/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 czerwca 2020 r.
K 11/18
Wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r.
Wznowienie postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości, na których właściciele nie gospodarowali osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozostających we wspólnocie .
K 3/19
Wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r.
Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
K 51/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 czerwca 2020 r.
SK 36/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 czerwca 2020 r.
P 11/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 maja 2020 r.
P 2/18
Wyrok z dnia 20 maja 2020 r.
Wyłączenie przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką.
P 19/16
Wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych).
SK 24/19
Wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Warunki ukończenia aplikacji notarialnej.
SK 66/19
Wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawie.
U 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 marca 2020 r.
K 33/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 marca 2020 r.
K 42/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 marca 2020 r.
SK 48/15
Postanowienie po wydaniu orzeczenia z dnia 5 marca 2020 r.
P 22/19
Wyrok z dnia 4 marca 2020 r.
Wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
K 16/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 marca 2020 r.
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej