Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 26/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie.
SK 31/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Prowadzenie egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym.
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
SK 21/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu.
P 15/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 kwietnia 2019 r.
K 17/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
SK 7/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
SK 13/16
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka.
P 5/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Kodeks Pracy; Podróż służbowa .
K 12/18
Wyrok z dnia 25 marca 2019 r.
Wybór członków KRS przez Sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
K 18/17
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
P 20/16
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury .
SK 30/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 lutego 2019 r.
P 3/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lutego 2019 r.
K 1/18
Wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
P 19/17
Wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów .
SK 6/16
Wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie.
SK 25/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 grudnia 2018 r.
Opłaty za czynności adwokackie.
SK 27/14
Wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.
Dostęp do informacji publicznej .
K 19/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2018 r.
Prawo o Prokuraturze.
K 34/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew i krzewów - uprawnienia samorządu województwa.
P 133/15
Wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.
Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną.
SK 25/16
Wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.
Zasady zwrotu niezbędnych kosztów procesowych stronie wygrywającej postępowanie sądowe.
SK 19/16
Wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.
Naruszenie praw własności przemysłowej .
SK 6/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 grudnia 2018 r.
Ustawa o Policji.
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej