Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 45/13
Data wpływu do TK 17 kwiecień 2013
Data wpływu do STK 11 październik 2013
Pochodzi z Tw 8/13
Sprawa dołączona do K 39/13
Podmiot w sprawie
 • Związek Zawodowy Celnicy PL - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • art. 1
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 32
    • art. 67 ust. 1 w zw. z art. 2
    Stan na: 22-01-2022
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej