Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 17/20 sprawa w toku
Data wpływu do TK 28 październik 2016
Data wpływu do STK 26 sierpień 2020
Pochodzi z Tw 24/16
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - uczestnik postępowania
 • Naczelna Rada Lekarska - wnioskodawca
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 11. 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • art. 14 ust. 3 i 4
  • Ustawa z dnia 5. 12. 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
   • art. 40 ust. 3 i 3a
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 30
     • art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3
     • Umowa międzynarodowa z dnia 4. 11. 1950r. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
      • art. 8 ust. 1
      Stan na: 22-01-2022
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej