Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 13/02
Postanowienie po wydaniu orzeczenia z dnia 17 lipca 2003 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
Pp 1/02
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 lipca 2003 r.
konstytucyjność zasad działania partii politycznej Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
SK 42/01
Wyrok z dnia 14 lipca 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących stanu spoczynku sędziów.
Skład orzekający:
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(P)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień(S)
P 10/02
Wyrok z dnia 8 lipca 2003 r.
zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
K 25/01
Wyrok z dnia 2 lipca 2003 r.
przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem Antymonopolowym.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki(S)
P 31/02
Wyrok z dnia 1 lipca 2003 r.
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego zawężających krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy.
Skład orzekający:
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(P)
Ewa Łętowska(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
K 8/02
Wyrok z dnia 30 czerwca 2003 r.
konstytucyjność przepisów ustawy o izbach rolniczych nakładających na gminy obowiązek odprowadzania 2 % odpisów z wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
Skład orzekający:
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(P)
Teresa Dębowska-Romanowska(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
K 25/01
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 czerwca 2003 r.
przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem Antymonopolowym.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki(S)
SK 30/02
Postanowienie dot. zawieszenia z dnia 18 czerwca 2003 r.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
U 7/02
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 czerwca 2003 r.
dożywianie uczniów.
Skład orzekający:
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(P)
Janusz Niemcewicz(S)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
P 24/02
Wyrok z dnia 17 czerwca 2003 r.
konstytucyjność art. 4 ust 5 ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Marian Grzybowski
Wiesław Johann(S)
Ewa Łętowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
K 52/02
Wyrok z dnia 16 czerwca 2003 r.
konstytucyjność art. 137 ustawy o służbie cywilnej, zmieniającego status pracowniczy osób zatrudnionych na podstawie mianowania.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(S)
SK 37/02
Wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r.
konstytucyjność art. 9 § 1 kodeksu pracy, określającego źródła prawa pracy.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
SK 12/03
Wyrok z dnia 9 czerwca 2003 r.
norma intertemporalna wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska(S)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Marian Zdyb
K 43/02
Wyrok z dnia 3 czerwca 2003 r.
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Marian Zdyb(S)
K 44/02
Wyrok z dnia 28 maja 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów znowelizowanej ustawy lustracyjnej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 11/03
Wyrok z dnia 27 maja 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 43/02
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 maja 2003 r.
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Marian Zdyb(S)
SK 38/02
Wyrok z dnia 12 maja 2003 r.
konstytucyjność art. 426 § 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) uniemożliwiającego wniesienie środka odwoławczego od orzeczenia sądu działającego jako organ odwoławczy od postanowienia prokuratury.
Skład orzekający:
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(P)
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki
Marian Zdyb
K 18/02
Wyrok z dnia 28 kwietnia 2003 r.
konstytucyjność przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących kwestie dochodzenia ojcostwa.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz
Marek Safjan(S)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
SK 4/02
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz(S)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
K 34/02
Wyrok z dnia 14 kwietnia 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów Karty Nauczyciela.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(S)
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 7/02
Wyrok z dnia 7 kwietnia 2003 r.
zgodność art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 32 Konstytucji.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Wiesław Johann
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
K 13/02
Wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 46/01
Wyrok z dnia 1 kwietnia 2003 r.
konstytucyjność przepisów zobowiązujących wójtów i burmistrzów do wydawania podatnikom podatku rolnego zaświadczeń upoważniających do otrzymania bonów paliwowych.
Skład orzekający:
Jadwiga Skórzewska-Łosiak(PS)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej