Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 10/16
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
SK 20/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Michał Warciński
K 1/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustaw o Trybunale Konstytucyjnym .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Andrzej Zielonacki
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
SK 36/15
Wyrok z dnia 27 września 2017 r.
Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
P 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 września 2017 r.
Zasady wymierzania kary łącznej.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
SK 20/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zasady zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
K 32/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 czerwca 2017 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych - uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.
Skład orzekający:
Henryk Cioch(P)
Leon Kieres
Lech Morawski(S)
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 43/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 maja 2017 r.
Przesłanki zarządzenia przez sąd obligatoryjnie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
Skład orzekający:
Henryk Cioch(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Lech Morawski(S)
Piotr Pszczółkowski
SK 18/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 maja 2017 r.
Dekret o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Michał Warciński
P 34/15
Wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Świadczenia rehabilitacyjne.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński
K 29/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Prawo o prokuraturze - uprawnienia Prokuratora Generalnego; możliwość pełnienia przez sędziego w stanie spoczynku funkcji doradcy Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Lech Morawski
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński(S)
K 23/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Postępowanie karne.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Henryk Cioch
Piotr Tuleja
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński(S)
P 56/14
Wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Stanisław Rymar(S)
K 23/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 marca 2017 r.
Ustawa o radiofonii i telewizji - zasady powoływania i odwoływania członków zarządu "Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej" i "Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej" .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Lech Morawski
Mariusz Muszyński(S)
Kp 1/17
Wyrok z dnia 16 marca 2017 r.
Prawo o zgromadzeniach.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Lech Morawski
Mariusz Muszyński(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 11/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lutego 2017 r.
Zasady wydawania rozporządzeń.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Lech Morawski
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 2/15
Postanowienie dot. wyłączenia sędziego z dnia 15 lutego 2017 r.
Skład orzekający:
Henryk Cioch(P)
Julia Przyłębska(S)
Zbigniew Jędrzejewski
P 44/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 lutego 2017 r.
Niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego; ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Henryk Cioch
Leon Kieres
Lech Morawski
Julia Przyłębska(S)
U 2/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 lutego 2017 r.
Ustalanie granic gmin i miast.
Skład orzekający:
Lech Morawski(P)
Henryk Cioch
Mariusz Muszyński(S)
U 2/16
Postanowienie inne z dnia 8 lutego 2017 r.
Ustalanie granic gmin i miast .
Skład orzekający:
Lech Morawski(P)
Henryk Cioch
Mariusz Muszyński(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej