Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 14/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 września 2018 r.
Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 3/17
Wyrok z dnia 11 lipca 2018 r.
Kodeks postępowania cywilnego.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Stanisław Rymar
Jarosław Wyrembak
SK 4/17
Wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r.
Stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
P 103/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 44/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
K 35/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Ustawa antyterrorystyczna .
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
U 1/16
Wyrok z dnia 10 maja 2018 r.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński(S)
K 27/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska(S)
P 1/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 marca 2018 r.
Zasady opłaty składek za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Piotr Pszczółkowski
Jarosław Wyrembak
K 9/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 marca 2018 r.
Zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne i służby specjalne.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak
SK 37/15
Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
SK 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Michał Warciński
P 16/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo o ruchu drogowym - zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński(S)
SK 10/16
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
SK 20/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Michał Warciński
P 13/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
K 31/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki
K 1/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustaw o Trybunale Konstytucyjnym .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Andrzej Zielonacki
SK 47/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2017 r.
Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej