Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura U 7/07
Data wpływu do TK 23 sierpień 2007
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13. 07. 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  • w całości
  Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
  Data 21 listopada 2007
  Dotyczy wliczanie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z religii albo etyki
  Miejsce publikacji
  OTK ZU 10A/2007, poz. 147
  Stan na: 25-01-2021
  Exception '' occured!
  Message:
  StackTrace:
  Twoja sesja wygasła!
  Twoja sesja wygasła
  musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej