Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura U 4/08
Data wpływu do TK 06 czerwiec 2007
Data wpływu do STK 13 marzec 2008
Pochodzi z Tw 21/07
Podmiot w sprawie
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6. 04. 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
  • par. 1 pkt 2
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 2
    • art. 92 ust. 1
    • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
     • art. 29 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z 06-04-1990 r. o Policji
     Rodzaj orzeczenia Wyrok
     Data 27 października 2008
     Dotyczy Osoby uprawnione do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
     Miejsce publikacji
     OTK ZU 8A/2008, poz. 141
     Dz.U. Nr 196, poz. 1221 z dnia 3 listopada 2008 r. ISAP RCL
     Skład
     SędziaFunkcja
     Andrzej Rzeplińskiprzewodniczący
     Ewa Łętowska
     Janusz Niemcewiczsprawozdawca
     Stan na: 07-03-2021
     Exception '' occured!
     Message:
     StackTrace:
     Twoja sesja wygasła!
     Twoja sesja wygasła
     musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej