Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 21/09
Data wpływu do TK 27 styczeń 2009
Data wpływu do STK 04 maj 2009
Pochodzi z Ts 23/09
Sprawa dołączona do SK 15/09
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 27. 06. 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • art. 32 ust. 1 , 3-6
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 32
    • art. 65 ust. 1
    Stan na: 08-03-2021
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej