Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura U 4/17
Data wpływu do TK 20 listopad 2017
Podmiot w sprawie
 • Naczelna Rada Adwokacka - uczestnik postępowania
 • Prokurator Generalny - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12. 09. 2009r. nr 54/2009 w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
  • par. 6 ust. 3-7 w zw. z art. 4 ust. 1 i 1b w zw. z art. 58 pkt 12 lit. h ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, ze zm.)
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 17 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7
   Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
   Data 20 listopada 2018
   Dotyczy Prawo o adwokaturze
   Miejsce publikacji
   OTK ZU A/2018, poz. 68
   Skład
   SędziaFunkcja
   Michał Warcińskiprzewodniczący
   Zbigniew Jędrzejewskisprawozdawca
   Julia Przyłębska
   Stan na: 18-06-2019
   Exception '' occured!
   Message:
   StackTrace:
   Twoja sesja wygasła!
   Twoja sesja wygasła
   musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej