Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 28/15
Data wpływu do TK 15 październik 2015
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks karny wykonawczy
  • art. 6 par. 2 zd. 2 oraz par. 3 pkt 2 i 3
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13. 08. 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
   • par. 10 pkt 2 i 3
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 32 i art. 63 w zw. z art. 31 ust. 3
     • art. 63 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 32
     Rodzaj orzeczenia Wyrok
     Data 12 lipca 2016
     Dotyczy Zasady rozpoznawania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
     Miejsce publikacji
     Dz.U. z 2016 r. poz. 1249 z dnia 16 sierpnia 2016 r. ISAP RCL
     OTK ZU A/2016, poz. 56
     Stan na: 18-06-2019
     Exception '' occured!
     Message:
     StackTrace:
     Twoja sesja wygasła!
     Twoja sesja wygasła
     musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej