Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 13/19 sprawa w toku
Data wpływu do TK 24 marzec 2017
Data wpływu do STK 16 kwiecień 2019
Pochodzi z Tw 5/17
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - uczestnik postępowania
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Naczelna Izba Lekarska - wnioskodawca
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 5. 12. 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
  • art. 14c ust. 4 i 5
   • art. 16rc ust. 6 i 7
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3
    Stan na: 18-06-2019
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej