Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 46/20 sprawa w toku
Data wpływu do TK 27 czerwiec 2019
Data wpływu do STK 12 maj 2020
Pochodzi z Ts 98/19
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 30. 08. 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • art. 187 par. 1
  • Ustawa z dnia 30. 06. 2000r. Prawo własności przemysłowej
   • art. 120 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 2 w zw. z art. 129(1) ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 130 w zw. z art. 138 ust. 1 w zw. z art. 156
    • art. 130
     • art. 130 w zw. z art. 120 ust. 2 w zw. z art. 2 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe w zw. z art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
      • art. 130 w zw. z art. 2 oraz art. 3, art. 10 i art. 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
       • art. 130 w zw. z art. 252 w zw. z art. 75 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
        • art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
         • art. 244 ust. 1 w zw. z art. 259 w zw. z art. 5 § 2 pkt 4 kpa w zw. z art. 15 w zw. z art. 127 § 1 i 3 kpa oraz art. 262 pwp w zw. z § 15 zarządzenia nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego RP z 30 września 2016 r.
         Wzorce
         • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
          • art. 14
           • art. 2
            • art. 20
             • art. 21 ust. 1
              • art. 32 ust. 1
               • art. 45 ust. 1
                • art. 64 ust. 1, 2 i 3
                 • art. 64 ust. 2 i 3
                  • art. 64 ust. 3
                   • art. 7
                    • art. 78
                    Stan na: 18-09-2021
                    Exception '' occured!
                    Message:
                    StackTrace:
                    Twoja sesja wygasła!
                    Twoja sesja wygasła
                    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej