Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 5/17
Data wpływu do TK 04 styczeń 2017
Data wpływu do STK 07 luty 2017
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks karny wykonawczy
  • art. 125 par. 1
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3
   • Umowa międzynarodowa z dnia 20. 03. 1952r. Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
    • art. 1
    Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
    Data 13 grudnia 2017
    Dotyczy Kodeks karny wykonawczy
    Miejsce publikacji
    OTK ZU A/2017, poz. 83
    Stan na: 22-01-2022
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej