Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 13/19
Data wpływu do TK 17 czerwiec 2019
Data wpływu do STK 27 czerwiec 2019
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - uczestnik postępowania
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Sąd Najwyższy - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 17. 11. 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
  • art. 49
   • art. 49 par. 1
   Wzorce
   • Umowa międzynarodowa z dnia 12. 12. 2007r. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
    • art. 47 zd. 1 i 2 Karty w zw. z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 175 ust. 1
      • art. 179
       • art. 179 w zw. z art. 187 ust. 1 i 3
        • art. 45 ust. 1
        • Umowa międzynarodowa z dnia 4. 11. 1950r. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
         • art. 6 ust. 1 zd. 1
         Rodzaj orzeczenia Wyrok
         Data 2 czerwca 2020
         Dotyczy Wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego
         Miejsce publikacji
         OTK ZU A/2020, poz. 45
         Dz.U. z 2020 r. poz. 1017 z dnia 9 czerwca 2020 r. ISAP RCL
         Stan na: 22-09-2021
         Exception '' occured!
         Message:
         StackTrace:
         Twoja sesja wygasła!
         Twoja sesja wygasła
         musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej