Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 6/09
Data wpływu do TK 24 luty 2009
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • art. 13 ust. 1 pkt 1
   • art. 13 ust. 1 pkt 1b
    • art. 15b ust. 1
    • Ustawa z dnia 10. 12. 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
     • art. 15b
     • Ustawa z dnia 23. 01. 2009r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
      • art. 1
       • art. 2
        • art. 3
         • art. 4
          • w całości
           • preambuła
           Wzorce
           • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
            • art. 10
             • art. 2
              • art. 2 , art. 10, art. 30, art. 32 i art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3
               • art. 2 , art. 10, art. 30 i art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3
                • art. 30
                 • art. 31 ust. 3
                  • art. 32
                   • art. 67 ust. 1
                   Rodzaj orzeczenia Wyrok
                   Data 24 lutego 2010
                   Dotyczy Zasady naliczania wysokości emerytur
                   Miejsce publikacji
                   OTK ZU 2A/2010, poz. 15
                   Dz.U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r. ISAP RCL
                   Stan na: 27-09-2021
                   Exception '' occured!
                   Message:
                   StackTrace:
                   Twoja sesja wygasła!
                   Twoja sesja wygasła
                   musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej