Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 39/13
Data wpływu do TK 04 marzec 2013
Data wpływu do STK 29 maj 2013
Pochodzi z Ts 73/13
Sprawa dołączona do SK 29/13
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 7. 09. 1991r. o systemie oświaty
  • art. 9c ust. 2a
   • art. 9c ust. 2a w zw. z par. 99 ust. 2 rozporządzenia MEN z 30.04.2007 r.
   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. 04. 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
    • par. 99 ust. 2
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 184 w zw. z art. 70 ust. 1 i art. 47
      • art. 2 w zw. z art. 51 ust. 3 w zw. z art. 70 ust. 1 i art. 47
       • art. 2 w zw. z art. 51 ust. 4 w zw. z art. 70 ust. 1 i art. 47
        • art. 2 w zw. z art. 78 w zw. z art. 70 ust. 1 i art. 47
        Stan na: 16-05-2022
        Exception '' occured!
        Message:
        StackTrace:
        Twoja sesja wygasła!
        Twoja sesja wygasła
        musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej