Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 33/20
Data wpływu do TK 22 marzec 2017
Data wpływu do STK 31 marzec 2020
Pochodzi z Ts 68/17
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 30. 08. 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • art. 194
   • art. 207 par. 2
    • art. 227
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 2
      • art. 78 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1
      Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
      Data 23 lutego 2021
      Dotyczy Możliwość a nie obowiązek odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych; brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez NSA
      Miejsce publikacji
      OTK ZU A/2021, poz. 12
      Stan na: 29-01-2022
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej