Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 7/05
Data wpływu do TK 16 maj 2005
Podmiot w sprawie
 • Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział VI Ubezpieczeń Społecznych - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7. 02. 1983r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń
  • w całości
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7. 02. 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
   • par. 2 ust. 2
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 87
     • art. 92 ust. 1
     • Ustawa z dnia 17. 12. 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
      • art. 116 ust. 5
       • art. 117 ust. 5
        • art. 194
        Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
        Data 14 września 2005
        Dotyczy świadczenia emerytalno-rentowe - przekroczenie granic upoważnienia ustawowego
        Miejsce publikacji
        OTK ZU 8A/2005, poz. 94
        Skład
        SędziaFunkcja
        Janusz Niemcewiczprzewodniczący
        Mirosław Wyrzykowskisprawozdawca
        Marek Mazurkiewicz
        Stan na: 28-07-2021
        Exception '' occured!
        Message:
        StackTrace:
        Twoja sesja wygasła!
        Twoja sesja wygasła
        musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej