Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 29/09
Data wpływu do TK 20 lipiec 2009
Sprawy dołączone
Podmiot w sprawie
 • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIX Wydział Grodzki - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks karny
  • art. 218 par. 1
  • Ustawa z dnia 13. 10. 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
   • art. 24 ust. 1
    • art. 98 ust. 1 pkt 1
     • art. 98 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2
      • art. 98 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1
      Wzorce
      • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
       • art. 2
       • Umowa międzynarodowa z dnia 19. 12. 1966r. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
        • art. 14 ust. 7
        • Umowa międzynarodowa z dnia 22. 11. 1984r. Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
         • art. 4 ust. 1
         Rodzaj orzeczenia Wyrok
         Data 18 listopada 2010
         Dotyczy Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
         Miejsce publikacji
         OTK ZU 9A/2010, poz. 104
         Dz.U. Nr 225, poz. 1474 z dnia 30 listopada 2010 r. ISAP RCL
         Stan na: 13-05-2021
         Exception '' occured!
         Message:
         StackTrace:
         Twoja sesja wygasła!
         Twoja sesja wygasła
         musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej