Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska(S)
K 15/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2018 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 20/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 lutego 2018 r.
Gry hazardowe; odpowiedzialność karna za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
SK 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Michał Warciński
SK 10/16
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
U 1/14
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
P 5/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 20/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Michał Warciński
P 13/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
SK 4/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 31/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
SK 36/15
Wyrok z dnia 27 września 2017 r.
Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
K 27/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 września 2017 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Zielonacki
P 119/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 września 2017 r.
Zakaz ujawniania danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
P 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 września 2017 r.
Zasady wymierzania kary łącznej.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
SK 8/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2017 r.
Odszkodowanie za szkody łowieckie - uprawy wieloletnie.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
SK 20/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zasady zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
K 5/17
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Lech Morawski
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
P 124/15
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej