Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska(S)
SK 24/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Zielonacki
P 1/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 marca 2018 r.
Zasady opłaty składek za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Piotr Pszczółkowski
Jarosław Wyrembak
P 7/16
Wyrok z dnia 14 marca 2018 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe - bezczynność spółdzielni.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 45/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
SK 20/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 lutego 2018 r.
Gry hazardowe; odpowiedzialność karna za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
K 39/15
Wyrok z dnia 7 lutego 2018 r.
Prawo budowlane - ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 16/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo o ruchu drogowym - zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński(S)
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
P 13/16
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 125/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
P 55/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 listopada 2017 r.
Wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; upływ terminu.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
K 31/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki
K 1/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustaw o Trybunale Konstytucyjnym .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Andrzej Zielonacki
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
SK 28/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2017 r.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
SK 36/15
Wyrok z dnia 27 września 2017 r.
Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
P 2/16
Wyrok z dnia 26 września 2017 r.
Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
P 119/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 września 2017 r.
Zakaz ujawniania danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
P 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 września 2017 r.
Zasady wymierzania kary łącznej.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
K 10/17
Wyrok z dnia 11 września 2017 r.
Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 42/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2017 r.
Upoważnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia w drodze obwieszczenia sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej