Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 7/16
Wyrok z dnia 14 marca 2018 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe - bezczynność spółdzielni.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 28/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Michał Warciński
SK 25/15
Wyrok z dnia 27 lutego 2018 r.
Sprawy o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego - opłaty za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki(S)
K 15/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2018 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 39/15
Wyrok z dnia 7 lutego 2018 r.
Prawo budowlane - ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 113/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2018 r.
Postępowanie karne; odmienne traktowanie współsprawców tego samego czynu .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 5/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 48/15
Wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.
Podatki i opłaty lokalne - zasady ustalania podatku od nieruchomości .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 13/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Opłaty i podatki lokalne; zasady ustalania podatku od nieruchomości .
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 39/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 13/16
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 125/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
SK 4/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 30/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 listopada 2017 r.
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; prawo do sądu.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki(S)
SK 47/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2017 r.
Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 8/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2017 r.
Termin do wniesienia przez pracownika odwołania od doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
SK 28/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2017 r.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
SK 31/15
Wyrok z dnia 3 października 2017 r.
Tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 42/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2017 r.
Upoważnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia w drodze obwieszczenia sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 16/15
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 124/15
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 32/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 czerwca 2017 r.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zasiłku chorobowego.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej